ช่อง 7 HD มอบรถเข็นปรับเอนนอนแก่มูลนิธิคนพิการไทย

ช่อง 7HD ร่วมสร้างโอกาสคนพิการ สนับสนุนทุนทรัพย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน โดยในวันนี้ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการผู้จัดการ ได้จัดพิธีส่งมอบรถเข็นปรับเอนนอนให้แก่ “มูลนิธิคนพิการไทย” โดยมี เหล่านักแสดง #อ๊อฟชนะพล #ฮาน่าลีวิส #เนยปภาดา #บอสชนกันต์ และผู้ประกาศข่าว #จอยจีรนันท์ #ชมพู่ภัทราวรรณ ร่วมพิธี เพื่อส่งมอบให้แก่เด็ก และเยาวชนพิการซ้ำซ้อน ที่มีความยากจนขาดแคลน และมีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 35 คัน โดยมีคุณศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ช่อง 7HD

Visitors: 98,149