ช่อง 7 HD มอบรถเข็นปรับเอนนอนแก่มูลนิธิคนพิการไทย

ช่อง 7HD ร่วมสร้างโอกาสคนพิการ สนับสนุนทุนทรัพย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน โดยในวันนี้ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการผู้จัดการ ได้จัดพิธีส่งมอบรถเข็นปรับเอนนอนให้แก่ “มูลนิธิคนพิการไทย” โดยมี เหล่านักแสดง #อ๊อฟชนะพล #ฮาน่าลีวิส