ร่วมกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2563 โดยเลี้ยงอาหาร คนไร้ที่พี่ง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี

3 มกราคม 2563 มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีลและสมาคมกีฬาวีลแชร์ฟันดาบคนพิการไทยนำโดย นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์เหรัญญิกมูลนิธิฯ และ นายกสมาคมกีฬาวีลแชร์ฟันดาบคนพิการไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2563 โดยเลี้ยงอาหาร คนไร้ที่พี่ง และเจ้าหน้าที่ดูแล ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี

Visitors: 97,899