มูลนิธิคนพิการไทย รับมอบรองเท้าจากบริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน์ จำกัด

15 มกราคม 2563 นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ เหรัญญิกมูลนิธิคนพิการไทย พร้อมคณะผู้บริหารรับมอบรองเท้าจาก บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน์ จำกัดเพื่อส่งมอบให้คนพิการต่อไป

Visitors: 102,320