จัดกิจกรรม New Year Party ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 มูลนิธิคนพิการไทยและสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม New Year Party ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ ณ ห้องสิริวารี โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลตรุษจีน และมอบรางวัลแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ทำงานกันอย่างหนักตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา

Visitors: 97,898