บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เปิดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ Call Center พนักงานรับโทรศัพท์ และพนักงานต้อนรับ แก่คนพิการจากอุบัติเหตุ ฟรี

Visitors: 97,804