มูลนิธิคนพิการไทยได้ให้การสนับสนุนรถวีลแชร์ จำนวน 1 คัน แก่สถานีตำรวจภูธรวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิคนพิการไทยได้ให้การสนับสนุนรถวีลแชร์ จำนวน 1 คัน แก่สถานีตำรวจภูธรวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เพื่อนำไปให้บริการแก่คนพิการและผู้สูงอายุ

Visitors: 97,586