ส่งมอบรถวีลแชร์ จำนวน 1 คัน ให้ผู้สูงอายุที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ในการส่งมอบรถวีลแชร์ จำนวน 1 คัน ให้กับนางสาวทิพพา วงศ์บุญมา

Visitors: 102,319