คุณอุษณีย์ ตันติธนากร (จังหวัดนครปฐม) ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ แก่มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 คุณอุษณีย์ ตันติธนากร (จังหวัดนครปฐม) ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 10 ขวดแก่มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล

Visitors: 102,320