9 มิ.ย. สุขสันต์วันเกิดท่านประธานมูลนิธิคนพิการไทย

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของนายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งปวง และเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตลอดไป

Visitors: 102,319