มูลนิธิคนพิการไทย ร่วมกับ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เยียวยาคนพิการ ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต Covid-19