มูลนิธิคนพิการไทย ร่วมกับ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เยียวยาคนพิการ ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต Covid-19

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ มูลนิธิคนพิการไทย นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทยและนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด ให้กับตัวแทนคนพิการ เพื่อนำไปมอบให้กับสมาชิกคนพิการในจังหวัด ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร
Visitors: 98,047