มอบรถเข็น แก่เด็กชายพรหม ทูลไชย ชาวสกลนคร

มูลนิธิคนพิการไทยได้มอบรถเข็น ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้บริจาคทั่วประเทศ แก่เด็กชายพรหม ทูลไชย ชาวสกลนคร ซึ่งพิการทางการเคลื่อนไหว

Visitors: 102,320