โครงการ Green Health Care&Share โดยมูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้มอบรถวีลแชร์ปรับเอนนอน ที่ผลิตโดยโรงงานไทยวีล ให้แก่เด็กชายอธิษฐ์ สุ่มสม ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 โครงการ Green Health Care&Share โดยมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มอบรถวีลแชร์ปรับเอนนอน ที่ผลิตโดยโรงงานไทยวีล มูลนิธิคนพิการไทย ให้แก่เด็กชายอธิษฐ์สุ่มสม ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว จากจังหวัดสมุทรสาคร

Visitors: 102,320