คุณชยาการ คำทอง คุณยุพรัตน์ พีชวณิชย์ และ พี่กิจ ได้มอบเงินสมทบทุนโครงการ “วีลแชร์เพื่อน้อง”

วันที่  25  สิงหาคม 2563  คุณชยาการ คำทอง คุณยุพรัตน์ พีชวณิชย์ และ พี่กิจ ได้มอบเงินสมทบทุนโครงการ “วีลแชร์เพื่อน้อง”

Visitors: 98,149