คุณวิลาวัลย์ แก้วเขียวบริสุทธิ์ หรือหญิงปุ๊กพาเที่ยว ได้สนับสนุนเงินแก่มูลนิธิคนพิการไทยในการจัดหารถวีลแชร์และวีลแชร์ปรับเอนนอน

คุณวิลาวัลย์ แก้วเขียวบริสุทธิ์ หรือหญิงปุ๊กพาเที่ยว ได้สนับสนุนเงินแก่มูลนิธิคนพิการไทยในการจัดหารถวีลแชร์และวีลแชร์ปรับเอนนอน ทั้งหมด จำนวน 9 คัน เพื่อมอบให้กับเด็กพิการในวัยเรียน

Visitors: 97,803