มูลนิธิคนพิการไทยเป็นผู้แทนผู้บริจาค มอบรถวีลแชร์สำหรับเด็กพิการแก่เด็กชายวนศักดิ์ หล่อเหลี่ยม จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 มูลนิธิคนพิการไทยเป็นผู้แทนผู้บริจาคโครงการ "วีลแชร์เพื่อน้อง" มอบรถวีลแชร์สำหรับเด็กพิการแก่เด็กชายวนศักดิ์ หล่อเหลี่ยม จังหวัดสุพรรณบุรี

Visitors: 97,922