ร่วมประชุมหารือแผนการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการรองรับการประกอบอาชีพ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย ร่วมประชุมหารือแผนการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการรองรับการประกอบอาชีพ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานที่ประชุม

Visitors: 97,922