มอบวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมรถเข็นและรถสามล้อโยก ให้แก่สมาคมคนพิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ มูลนิธิคนพิการไทยได้มอบวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมรถเข็นและรถสามล้อโยก เช่น ล้อพร้อมยาง วงปั่น แกนล้อ ที่ได้รับการสนับสนุนจากห้างหุ้นส่วนจำกัด คังวอณ (ประเทศไทย) ให้แก่สมาคมคนพิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมบำรุงรถสามล้อโยกและรถเข็นคนพิการจากการอบรมของมูลนิธิคนพิการไทย

 

Visitors: 97,922