ทีมช่างโรงงานไทยวีล มูลนิธิคนพิการไทย ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมทิกสำหรับงานสแตนเลส

ทีมช่างโรงงานไทยวีล มูลนิธิคนพิการไทย ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมทิกสำหรับงานสแตนเลส จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2563 โดยมีอาจารย์ชลัช อาชานนท์ ผู้ฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช. ๓ จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากร

Visitors: 97,922