ร่วมทำบุญโรงทาน เนื่องในพิธีเททองหล่อพระพุทธมหามงคลปางห้ามสมุทร ณ วัดกลางเกร็ด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มูลนิธิคนพิการไทย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬากรีฑาคนพิการไทย และสมาคมวีลแชร์ฟันดาบคนพิการไทย ได้ร่วมกันทำบุญโรงทาน เนื่องในพิธีเททองหล่อพระพุทธมหามงคลปางห้ามสมุทร ณ วัดกลางเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Visitors: 97,922