ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล คนพิการต้นแบบ องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ และองค์กรที่ได้รับการรับรององค์กรมาตรฐานฯ ประจำปี 2563