มูลนิธิกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สนับสนุนรถวีลแชร์สำหรับคนพิการ จำนวน 10 คัน

1 ธันวาคม 2563 มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล ขอขอบพระคุณมูลนิธิกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยคุณนัยนา ยังเกิด ผู้ช่วยรองประธานมูลนิธิกรุงศรี และคุณโสรยา ภู่แมลงทับ เจ้าหน้าที่ 5 ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ได้สนับสนุนรถวีลแชร์สำหรับคนพิการ จำนวน 10 คัน เพื่อให้มูลนิธิคนพิการไทยส่งมอบให้กับคนพิการที่ยื่นขอรับการอนุเคราะห์ไว้

Visitors: 97,922