ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการ ฝ่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการ ฝ่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2563 ณ อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย

Visitors: 97,926