มูลนิธิคนพิการไทยเป็นผู้แทนมูลนิธิกรุงศรี มอบรถวีลแชร์แก่เด็กชายบุญเกิด อนุลีจันทร์ ผู้พิการซ้ำซ้อน

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 มูลนิธิคนพิการไทยเป็นผู้แทนมูลนิธิกรุงศรี มอบรถวีลแชร์แก่เด็กชายบุญเกิด อนุลีจันทร์ ผู้พิการซ้ำซ้อน ซึ่งอาศัยอยู่อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

Visitors: 99,906