ประธานมูลนิธิคนพิการไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้ให้การต้อนรับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้ให้การต้อนรับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดย คุณเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บสย.

Visitors: 99,906