พิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับคนพิการที่ผ่านการอบรมในโครงการ อบรมการสร้างซ่อมบำรุงรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง รุ่นที่ 7

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับคนพิการที่ผ่านการอบรมในโครงการ "อบรมการสร้างซ่อมบำรุงรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง" รุ่นที่  7 ณ มูลนิธิคนพิการไทย